Exkurze Pražský hrad

prazsky-hradPražský hrad je nejvýznamnější český hrad (původně raně středověké hradiště) stojící na skalnatém ostrohu nad řekou Vltavou v centru Prahy. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem prezidenta republiky. Dvakrát v dějinách se stal hlavní rezidencí císaře Svaté říše římské.

Postupnými přístavbami a úpravami vznikl z hradiště založeného v 9. století jeden z největších hradních komplexů na světě (podle Guinessovy knihy rekordů je to svými rozměry 570 m délky a 130 m šířky největší hrad na světě). Často je považován za symbol města i České republiky.

katedrala-sv-vitaSoučástí hradu je Katedrála svatého Víta, tradiční místo korunovací českých králů i jejich posledního odpočinku. Mimo mnohých českých panovníků (včetně čtyř císařů), pražských biskupů a arcibiskupů, duchovních, šlechticů i jiných lidí spjatých s pražským dvorem jsou v katedrále pochováni i někteří světci - velká část českých zemských patronů (sv. Václav, Vít, Vojtěch, Zikmund nebo Jan Nepomucký). Jsou zde také uloženy české korunovační klenoty.

Původně byl jako "Praha" označován skalnatý ostroh, na kterém dnes stojí Pražský hrad. Toto označení bylo patrně odvozeno od slovesa "pražiti" a mělo označovat vyprahlost onoho pahorku. Označení se přeneslo i na nově vzniklé hradiště. Název "Praha" se v průběhu následujících staletí rozšířil i na města založená pod Pražským hradem, která pak byla označována jako pražská města.

Karel IV. nazýval Pražský hrad Hradem sv. Václava ("Castrum sancti Venceslai"), ale tento název se neujal.

Pražský hrad bývá nesprávně označován jako "Hradčany". Hradčany je název poddanského města, pozd. královského města Hradčany, které bylo založeno v 1. pol. 14. stol. v blízkosti Pražského hradu - na jeho západním předpolí. Pražský hrad býval samostatným správním celkem, nevztahovalo se na něj městské právo a v historii nikdy nebyl pod správou Hradčan, naopak Hradčany samy podléhaly Pražskému hradu, resp. nejvyššímu (pražskému) purkrabímu.

 

 

Jste zde: Home Exkurze Praha Exkurze Pražský hrad